Ik ben een resultaatgerichte HR Manager met overtuigingskracht. Ik heb gevoel voor politieke verhoudingen. Ik geloof in de combinatie van ziel en zakelijkheid; mensgericht en analytisch. Alleen door aandacht voor het resultaat en het meenemen van mensen in het veranderingsproces, bereik je de doelen van de organisatie.

Mijn jarenlange ervaring heb ik opgedaan in de consultancy, zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Daarbij heb ik gewerkt in de rol van adviseur, projectmanager en procesbegeleider. In mijn werk hou ik me onder meer bezig met vraagstukken op het gebied van leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering en het begeleiden van reorganisaties binnen snel veranderende omgevingen. Binnen de profit heb ik ervaring met de implementatie van een performance management cyclus, Management Development en het ontwikkelen van HR prestatie-indicatoren. Ook heb ik ervaring met het professionaliseren van de HR organisatie.

MargotWevers

Aanpak en werkwijze

Mijn aanpak kenmerkt zich door:

  • een integrale benadering met aandacht voor het resultaat en het meenemen van mensen in het veranderingsproces
  • een stevige gesprekspartner te zijn voor het management, maar ook in gesprek met medewerkers en middle management
  • het in balans houden van organisatie- en medewerkersbelang

Een sterk analytisch vermogen zorgt voor een goed inzicht in organisatieprocessen. Organisatiesensitiviteit biedt de antenne om op zoek te gaan naar drijfveren, ambities en weerstand bij management en medewerkers. Ik ben een stevige gesprekspartner, die kan spiegelen en gevraagd en ongevraagd advies geeft. In een veranderproces kan ik teams faciliteren om de nieuwe koers te bepalen. Ook adviseer ik managers en medewerkers in hun rol in het veranderingsproces.
Kortom een adequaat antwoord voor HR en organisatievraagstukken en, indien nodig, kan ik deze ook implementeren.

Professionaliteit

nvo2

Wevers organisatieadvies staat voor HR kennis en ervaring, waarbij professionele vakkundigheid wordt gecombineerd met een mensgerichte instelling. Geen standaardoplossingen, maar maatwerk door goed te luisteren naar de ambities van de organisatie en te kijken naar de wensen en mogelijkheden.

ooa

Continue ontwikkeling en reflectie zijn belangrijk voor mij. Dat betekent dat ik regelmatig aan intervisie doe en feedback vraag aan opdrachtgevers. Dit houdt mij scherp.
Ik ben aangesloten bij de orde van organisatiedeskundigen en –adviseurs en bij de NVO2. Dit ter bevordering van deskundigheid.

Mijn logo

De boom is een metafoor voor mij en mijn aanpak:
De boom staat voor groei en ontwikkeling. De wortels staan voor geaardheid, een stevige basis, waarop mensen zich kunnen ontwikkelen en een mooie organisatie gebouwd kan worden. Door regelmatig te snoeien kunnen bomen, mensen en organisaties doorgroeien.

boomlogo

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren”

Goethe