Interim Management als HR Business partner

Als interim HR Business Partner kan Wevers Organisatieadvies een organisatie op tijdelijke basis ondersteunen. Met een ruime ervaring binnen profit en non profit kan ik snel mijn weg vinden in een organisatie. Bovendien breng ik ruime en brede HR- ervaring mee; werving & selectie, in- door en uitstroom, talentontwikkeling, loopbaanadvies en toepassing van arbeidsvoorwaarden.

Leiderschapsontwikkeling

Veranderingen zijn in iedere organisatie aan de orde van de dag. Leiderschap is een kritische succesfactor bij deze veranderingen; leiderschap geeft richting en stimuleert betrokkenheid. Het is belangrijk om als organisatie een helder beeld te hebben over leiderschap en welke competenties daarbij horen. Wevers Organisatieadvies kan helpen bij het formuleren van een leiderschapsprofiel en kan adviseren bij organisatiebrede leiderschapsontwikkeling.

Organisatieontwikkeling

Wie binnen een organisatie een verandering wil realiseren heeft daarbij altijd anderen nodig. Vanuit de visie dat weerstand erbij hoort, maar dat onnodige weerstand voorkomen kan worden. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen zich aan een verandering verbinden. Het meekrijgen van mensen in een veranderproces is een grote uitdaging. Als procesbegeleider wil ik dat mensen een verandering begrijpen, nieuw gedrag gaan tonen en verantwoording nemen voor hun eigen rol in het veranderproces. Wevers Organisatieadvies heeft ervaring met het faciliteren bij teamontwikkeling en strategievorming.

diensten

Begeleiden reorganisaties

Het proces van strategievorming en het ontwerpen van een organisatiestructuur zijn belangrijke onderdelen in een reorganisatieproces. Wevers Organisatieadvies kan advies geven bij het ontwikkelen van nieuwe functieprofielen, die passen bij de nieuwe strategie en structuur. Ook beschikt Wevers Organisatieadvies over de nodige expertise op het gebied van de afstemming met OR, het schrijven van een business case of adviesaanvraag en het maken van een implementatieplan.

HR projectmanagement en HRD

“Hoe laat ik medewerkers hun talenten ontwikkelen waardoor zij een waardevolle bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen, terwijl zij tegelijkertijd invulling geven aan hun eigen ambities en inspiratie?”. Dit is een vraag die in veel organisaties speelt. Hoe haal je het beste uit je medewerkers? HR instrumenten zoals Talent Management, het inrichten van een HRM cyclus (planningsgesprek, functionerings- en beoordelingsgesprek en persoonlijk ontwikkelplan) en competentiemanagement zijn middelen waar Wevers Organisatieadvies veel ervaring mee heeft. Zowel in de rol van projectleider als ook in de functie van beleidsontwikkelaar.

“De dingen waartegen je je verzet, houden stand. Pas wanneer je iets aanvaardt, kun je het veranderen”.

Neale Donald Walsh